Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych zamawiających oraz korzystających z serwisu www.autotirmarket.pl

Administratorem danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spóła Akcyjna z siedzibą przy ul. Żabiej 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050306, o kapitale zakładowym 4830.000 zł i nadanym numerze NIP: 661-02-00-198 (dalej zwana sprzedawcą).

Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego autotirmarket.pl;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym www.autotirmarket.pl

Zasady ochrony danych i prywatności użytkownika

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymaganiami polskiego prawa.

Prawa przysługujące Klientowi

 • Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych sprzedawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług sprzedawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się ze sprzedawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.                        

Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki Cookiem

Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zmówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron sklepu internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w pliku pomocy przeglądarki internetowej którą stosujesz.

Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca na stronie sklep może umieszczać odnośniki do innych stron internetowych. Zaleca się by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego;
 • Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób trzecich, ich przetwarzaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami, chromi je przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

Dostęp do konta jest możliwy po podaniu indywidualnego loginu i hasła.